Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

megwanttea
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaohhh ohhh
megwanttea
8487 7f0c 390
Reposted bygoddzi goddzi
megwanttea
8486 3806
Reposted bygoddzijudithx3
megwanttea
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaohhh ohhh
megwanttea
“You see, I want a lot. Perhaps I want everything the darkness that comes with every infinite fall and the shivering blaze of every step up.”
— — Rainer Maria Rilke
megwanttea
8452 e6b1 390
megwanttea
3198 d471 390
Reposted fromluksfer luksfer viaohhh ohhh
megwanttea
Anybody knows the title of that series?

June 02 2018

megwanttea
“Sometimes it is the smallest thing that saves us: the weather growing cold, a child's smile, and a cup of excellent coffee.”

— Jonathan Carroll
Reposted bySkydelanneupshmr-absentiamietta-worldcupcakeofdarknessoutofmyheadkreska-groteskarudosciohmydeermalinowychrusniaklavie
megwanttea
Real love is always chaotic. You lose control; you lose perspective. You lose the ability to protect yourself. The greater the love, the greater the chaos. It’s a given and that’s the secret.
— Jonathan Carroll, White Apples
Reposted bySkydelanFarbnebelmr-absentiaoutofmyheadpikkumyyheavencanwaitjestemjedentwiggylawohmydeerPorannywszystkodupanailinikaffeesuppeguerrierasentymentalnaroyalityxx
megwanttea
megwanttea
1430 06ee 390
megwanttea

June 01 2018

megwanttea
3215 4494 390
megwanttea
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
megwanttea
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
megwanttea
Zamieniłam 'bądź grzeczna' na ' bądź sobą'. Nie chodzi o to, żeby być niegrzeczną, ale żeby nie chować siebie pod maską grzeczności.
— z rozmowy z Danutą Stenką (flirtując z życiem).
megwanttea
3194 16a4 390
megwanttea
3193 da4b 390
I need it.
megwanttea
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl