Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2019

megwanttea
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne

May 02 2019

megwanttea
2182 76a1 390
megwanttea
8238 7b8f 390
Reposted fromsoftboi softboi viasentymentalna sentymentalna
megwanttea
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
megwanttea
5023 1ce0 390
Reposted fromsoftboi softboi viapikkumyy pikkumyy
megwanttea
0161 563c 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapikkumyy pikkumyy
megwanttea
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
2280 3cfb 390
Reposted frompierdolony pierdolony viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.
— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
4429 f723 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
4425 553b 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
megwanttea

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viawszystkodupa wszystkodupa

September 22 2018

megwanttea
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaohhh ohhh
megwanttea
8487 7f0c 390
Reposted bygoddzi goddzi
megwanttea
8486 3806
Reposted bygoddzijudithx3
megwanttea
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaohhh ohhh
megwanttea
“You see, I want a lot. Perhaps I want everything the darkness that comes with every infinite fall and the shivering blaze of every step up.”
— — Rainer Maria Rilke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl