Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

megwanttea
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viamalinowowa malinowowa
megwanttea
2590 b366 390
Reposted fromverronique verronique viamalinowowa malinowowa
megwanttea
8871 d86e 390
Reposted fromhole-love hole-love viamalinowowa malinowowa
megwanttea

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.

— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viamalinowowa malinowowa
megwanttea
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

October 08 2017

megwanttea
0924 b1a5 390
megwanttea
9491 7bd6 390
megwanttea
megwanttea
megwanttea
Even a stopped clock gives the right time twice a day. We are indeed drifting into the arena of the unwell. Making an enemy of our own future. What we need is harmony, fresh air, stuff like that.
— Marwood, "Withnail and I"
Reposted fromdaguchna daguchna viamalinowowa malinowowa
megwanttea
9625 9227 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
megwanttea
megwanttea
6936 5fc3 390
Reposted fromEkran Ekran viapurplecornflowers purplecornflowers
megwanttea
6920 6228 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
megwanttea
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamalinowowa malinowowa
5149 b599 390

poetics-aesthetics:

~ green ~

megwanttea

Przeżyć da się wszystko, oprócz własnej śmierci.

— Usłyszane na zajęciach z psychologii
Reposted frompouler pouler

September 07 2017

megwanttea
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapaperman paperman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl