Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

7805 8ec4 390

May 23 2017

megwanttea
2158 4e86 390
megwanttea
2147 33bf 390
Tilly is my soul
megwanttea
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
megwanttea
8569 069c 390
megwanttea
megwanttea
0462 cfef 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
megwanttea
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
megwanttea
Pożegnanie z powitaniem w jednym spojrzeniu.
— Wisława Szymborska
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
megwanttea
8691 fd1f 390
Reposted fromkuczy kuczy viapieriestrojka pieriestrojka
1312 9772 390
Reposted frombwana bwana viapieriestrojka pieriestrojka
megwanttea

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
megwanttea
„Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.”
— Piotr Adamczyk
megwanttea
Kilka razy do czegoś między nami doszło, przespaliśmy się ze sobą, niewiele więcej. Prawdą jest, że mam do niej słabość.
— Jorge Fernandez Diaz ‘Sztylet’
megwanttea
5888 5c26 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
megwanttea
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
megwanttea
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
megwanttea
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
megwanttea
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
8521 b9b7 390

auricaedus:

Kunsthistorisches Museum Wien.

Reposted fromundeceased undeceased viapieriestrojka pieriestrojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl