Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

megwanttea
“Sometimes it is the smallest thing that saves us: the weather growing cold, a child's smile, and a cup of excellent coffee.”

— Jonathan Carroll
Reposted bySkydelanneupshmr-absentiamietta-worldcupcakeofdarknessoutofmyheadkreska-groteskarudosciohmydeermalinowychrusniaklavie
megwanttea
Real love is always chaotic. You lose control; you lose perspective. You lose the ability to protect yourself. The greater the love, the greater the chaos. It’s a given and that’s the secret.
— Jonathan Carroll, White Apples
Reposted bySkydelanFarbnebelmr-absentiaoutofmyheadpikkumyyheavencanwaitjestemjedentwiggylawohmydeerPorannywszystkodupanailiniguerrierakaffeesuppesentymentalnaroyalityxx
megwanttea
megwanttea
1430 06ee 390
megwanttea

June 01 2018

megwanttea
3215 4494 390
megwanttea
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
megwanttea
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
megwanttea
Zamieniłam 'bądź grzeczna' na ' bądź sobą'. Nie chodzi o to, żeby być niegrzeczną, ale żeby nie chować siebie pod maską grzeczności.
— z rozmowy z Danutą Stenką (flirtując z życiem).
megwanttea
3194 16a4 390
megwanttea
3193 da4b 390
I need it.
megwanttea
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
5089 fd63 390

unimpressedcats:

Only packing the essentials

megwanttea
Teoretycznie, codziennie może zdarzyć się coś niesamowitego. Praktycznie, codziennie nie dzieje się nic niesamowitego.

November 21 2017

megwanttea
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viapouler pouler
megwanttea
8264 fc2e 390
Reposted fromsaltwater saltwater viapouler pouler
megwanttea

November 08 2017

megwanttea
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
megwanttea
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. — Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viawszystkodupa wszystkodupa
megwanttea
6216 b0e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl